Ledelsessystemets brugere

Ledelsessystemer skal være tilgængelig for virksomhedens ledelser og medarbejdere. Tilgængeligheden fremmer samarbejdet, dialog og bidrager til udvikling af virksomhedens aktiviteter.

Whastsit Ledelsessystem er designet med forskellige brugerrettigheder og roller.

  • Direktionen har ansvaret for fastsættelse af brugeradgange og opgaver i ledelsessystemet.
  • Direktionen har adgang til alle data og præsentationer i ledelsessystemet,
  • Virksomhedens ledelser har adgang til alle data i eget ledelsesområde,
  • Arbejdsmiljøgrupper har adgang til alle data i inden for gruppens opgaveportefølje.
  • Medarbejderne registrerer arbejdsulykker og deltage i undersøgelser

 

Virksomheden har mulighed for at indsætte supplerende roller og opgaver i ledelsessystemet

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

 

 

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.