Handlingsplan (PDCA)

Handlingsplaner er et værktøj til planlægning og udvikling af virksomhedens kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Planer, der beskriver konkrete mål, indsatsområder, planlagte og gennemførte aktiviteter, med fastsatte deadlines.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at handlingsplaner bliver gennemført efter PDCA-principperne
  • at handlingsplaner kan planlægges og gennemføres af virksomhedens ledelser og arbejdsmiljøgrupper
  • at præsentationen af handlingsplaner er tilgængelige for virksomhedens ledelser og medarbejdere inden for planens domæne.
  • at ledelsessystemets moduler og aktiviteter kan tilknytte handlingsplan-modulet.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemer er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.