Ny generation af ledelsessystemer

Whatsit Ledelsessystemer er et system af integrerede moduler til monitorering af virksomhedens processer og aktiviteter. Det understøtter virksomhedens arbejde inden for ISO-standarden for arbejdsmiljø

Ledelsessystemet omfatter moduler til:

  • behandling af virksomhedens processer og kompetenceprofiler,
  • monitorering af personalets kompetencer,
  • gennemførelse af virksomhedens interessentanalyse,
  • risikovurdering af trusler mod virksomheden,
  • registrering og behandling af afvigelser (CAVA),
  • arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder anmeldelse af arbejdsulykker
  • udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til PDCA-princippet,
  • registrering af ledelsen og arbejdsmiljøgruppens aktiviteter samt
  • formidling af viden / nyheder.

 

Whatsit Ledelsessystem understøtter virksomhedens arbejde med registrering, behandling og tilsyn af dens aktiviteter

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.