Virksomhedens interesentanalyse

Interessentanalysen er en af ISO-standernes grundlæggende krav til den certificerede virksomhed. Formålet er, at integrere interessenters forventninger i at fastholde og udvikle kvaliteten, miljøet og arbejdsmiljøet i virksomhedens processer.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at interessenters forventninger både kan være værdiskabende elle belastende for produktionen og personalets arbejdsmiljø.
  • at interessenter kan påvirke lovgivning og offentlig regulering, skabe konflikter, uønsket medieomtale, eller blot skabe unødvendig administration.
  • at analysen bidrager til at afstemme interessenters forventninger og begrænse en potentiel belastning. Interessenter kan både være eksterne og interne aktører.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.