Organisationen, dens aktiviteter og materialer

Risikovurdering af ændringer i organisationen, dens aktiviteter og materialer er en af kravene i ISO 45001:2018. Formålet er at kortlægge de værdiskabende og belastende forhold, der kan påvirke eller belaste personalets arbejdsmiljø.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at vurderingen indgår i planlægen af ændringer og gennemføres på alle niveauer i virksomheden.
  • at vurderingen gennemføres som en dialog mellem ledelse og medarbejdere. Den bidrager med løsninger, der begrænser personalets modstand mod forandring.
  • at vurderingen bidrager med viden om personalets behov for kompetenceudvikling og arbejdstid til implementering.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledlesessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.