Uddannelse af ledere og arbejdsmiljøgrupper

Vidensstyring og uddannelse af ledere og arbejdsmiljøgrupper udvikler virksomhedens knowhow. Indsatsen fremmer konkurrencemæssige fordele og bidrager til at udvikle virksomhedens kvalitet, miljø og arbejdsmiljøforbedringer.

Teamet bag Whatsit Ledelsessystem tilbyder

  • virksomhedstilpassede kurser for ledere, arbejdsmiljøgrupper, MED-Udvalg og medarbejdere
  • uddannelse af virksomhedens systemadministrator og administratorer
  • konsulentbistand i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ledelsessystemet
  • specialkurser inden for ISO-standarderne og ledelsessystemets moduler.

 

Vi har praktisk erfaring med certificering, miljø, arbejdsmiljø og it-løsninger.

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.