Risikovurdering af trusler mod virksomheden

Risikovurdering af trusler er en af ISO-standardens grundlæggende krav til den certificerede virksomhed. Formålet er at kortlægge truslerne, vurdere den iboende trussel og restrisikoen samt iværksætte afværgeforanstaltninger, eventuelt suppleret med beredskabsplaner.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at risikovurderingen er en vurdering af den iboende risiko, virksomhedens afværgeforanstaltninger og beredskabsplaner, som virksomheden har iværksat for at imødegå truslen.
  • at afværgeforanstaltninger er tekniske løsninger, som virksomheden har iværksat for at begrænse truslen i at udvikle sig til en ulykke eller katastrofe.
  • at beredskabsplaner både har fokus på tekniske løsninger samt personalets kompetencer.
  • at trusler både kan behandles på virksomhedsniveau, i udvalgte processer eller aktiviteter.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.