Processer og kompetenceprofiler

Kortlægning og vedligeholdelse af processer og kompetenceprofiler er den primære opgave til at sikre en høj kvalitet i produktion og personalets kompetencer. Virksomhedens ledelser er ansvarlige for opgaven, ligesom de er ansvarlige for at føre tilsyn med indsatsen.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at arbejdet med virksomhedens processer og personalets kompetencer lever op til kravene i ISO-standarden
  • at ledelsen kortlægger og beskriver processen, dens aktiviteter, tekniske anlæg og de krav, der stilles til personalets kompetencer.
  • at ledergruppens ansvar og opgaver bliver understøttet af virksomhedens egne Key Performance Indicators (KPI).

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.