Mit arbejdsmiljø – det psykiske arbejdsmiljø

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø er ISO-standardens grundlæggende krav til den certificerede virksomhed. Formålet er at kortlægge personalets trivsel, arbejdsrelateret stress, vold og trusler samt traumatiske belastninger m.m. Belastninger, der har stor betydning for medarbejdernes arbejdsliv

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø monitoreres af virksomhedens ledelser og medarbejdere.
  • at ledelse og medarbejdere dagligt – kan registrere oplevelser og se statistiske præsentationer
  • at virksomhedens ledelser individuelt kan iværksætte forebyggende initiativer omkring det psykiske arbejdsmiljø.

 

Mit arbejdsmiljø kan suppleres med medarbejderundersøgelser, der oprettes, designes og gennemføres på alle ledelsesniveauer i virksomheden.

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsdit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.