Kemisk arbejdsmiljø

Arbejdet med kemiske stoffer og materialer giver både ledere og medarbejdere udfordringer, når de skal håndtere dem i arbejdsmiljøet. Planche-systemet er udviklet til en ensartet håndtering af kemikalier ligesom det forenkler personalets og arbejdsmiljøgruppens arbejdsopgaver.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at anvende en let forståelig systematik i håndteringen af kemiske stoffer og materialer. Praktisk anvendeligt for medarbejdere med begrænset viden om kemi.
  • at kategorisere kemiske stoffer og materialer i ensartede produktgrupper med sammenlignelig anvendelse og brug af værnemidler.
  • at skabe en ensartet håndtering af kemiske stoffer på virksomhedsniveau, tilpasset de processer, hvor de bliver opbevaret og anvendt.

 

Planche-systemet er udarbejdet i et EU-projekt og godkendt af Arbejdstilsynet i Danmark.

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.