Ny generation af ledelsessystemer

Whatsit Ledelsessystem er designet til større offentlige og private virksomheder, der er eller planlægger at blive certificeret efter ISO standarden inden for arbejdsmiljø

  • Det er designet til ledelser med MED-udvalg på flere ledelsesniveauer
  • Det er let anvendeligt for virksomhedens brugere
  • Det indeholder betjeningsvejledninger og guides til alle brugerflader
  • Det understøtter vidensdeling inden for arbejdsmiljø
  • Det indeholder arbejdsmiljøgruppens værktøjer
  • Det administreres af virksomheden selv

 

Whatsit Ledelsessystem understøtter ISO-standardens aktiviteter

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.