Registrering og behandling af afvigelser

Registrering og behandling af afvigelser er en af ISO-standernes grundlæggende krav til den certificerede virksomhed. Formålet er at forebygge ulykker og katastrofer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljøområdet.

Hændelser og risikosituationer optræder hyppigere end ulykker og gennem en forebyggende indsats, bidrager den til at reducere omfanget af hændelser, som ulykker m.m.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at både ledere og medarbejdere har adgang til afvigelsessystemet. Ledere og medarbejdere registrerer afvigelser og ledere behandler dem.
  • at ledere og medarbejdere har adgang til at følge status i behandlingen af afvigelser inden for eget område.
  • at afvigelser bidrager til udvikling af tekniske og organisatoriske løsninger samt personalets kompetencer.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.