Kortlægning af arbejdsmiljøet

Kortlægningen af arbejdsmiljøet er en af ISO-standardernes grundlæggende krav til den certificerede virksomheden. Formålet er at risikovurdere processens arbejdspladser og iværksætte forbedringer. Alle arbejdspladser og -funktioner vurderes og beskrives periodisk samt ved ændringer af opgaver og indretning.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at kortlægningen omfatter alle processens arbejdspladser og – funktioner
  • at kortlægningen understøttes af periodiske gennemgange af udvalgte risikoforhold. Virksomhedens fastsætter selv indhold, hyppighed og deadlines for sikkerhedsrunderingen.
  • at kortlægningen kan suppleres med medarbejderundersøgelser, der oprettes, designes og gennemføres på alle ledelsesniveauer.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.