Anmeldelse og forebyggelse af arbejdsulykker

Anmeldelse og forebyggelse af arbejdsulykker er en obligatorisk opgave i forhold til den danske arbejdsmiljølovgivning. Formålet er at kortlægge årsager til arbejdsulykker og forebygge ulykker samt at begrænse de fysiske og psykiske belastninger.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at det er let tilgængeligt, let forståeligt og anvendeligt at anmelde arbejdsulykker.
  • at skadelidte medarbejder kan oprette og sende beskrivelser af ulykken til arbejdsmiljøgruppen.
  • at anmeldelse, årsagsanalyse og forebyggelse af ulykker er en aktiv opgave i arbejdsmiljøgruppen
  • at ledelser og arbejdsmiljøgrupper har adgang til statistiske præsentationer til analyser og værdiskabende drøftelser

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.