Oplæring og instruktion af ledere og medarbejdere

Virksomhedens udvikling af ledere og medarbejderes kompetencer er den centrale indsats i at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Formålet er, at ledelser og arbejdsmiljøgrupper gennem kompetenceudvikling skaber løbende forbedringer i arbejdsmiljøet.

Konceptet gælder ligeledes for udvikling af virksomhedens kvalitets- og miljøindsats ligesom det gælder for deres selvvalgte indsatsområder.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at ledelsen og arbejdsmiljøgruppens engagement har afgørende betydning for at forbedre arbejdsmiljøet
  • at interessenters forventninger, trusler mod virksomheden og kortlægningen af arbejdsmiljøet har en central betydning i udviklingen af personalets kompetencer.
  • at arbejdet med afvigelser, årsagsanalyser, risikovurdering og mit arbejdsmiljø giver løbende input til evaluering og tilpasning af personalets kompetencer.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.