Ledelsessystemets logbog

Dokumentationen af handlinger og aktiviteter er en væsentlig opgave for certificerede virksomheder. Dokumentationen bidrager til at skabe overblik over status for aktiviteter og formidling af information.

Whatsit Ledelsessystem har fokus på

  • at ledelsen og arbejdsmiljøgrupperne anvender logbogen til at dokumentere status for deres opgaver og aktiviteter.
  • at ledelsen og medarbejdere har adgang til at se dokumentation for de aktiviteter, der gennemføres i eget domæne.
  • at logbogens noter kan omfatte observationer, beslutninger, aftaler, mødereferater, aktiviteter, information til personalet og dialog med ledelsen m.m.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.