Whatsit Ledelsessystem

Skab resultater gennem en systematisk indsats

Whatsit Ledelsessystem er tilgængelig for virksomhedens ledelser  og medarbejdere. En ny og anderledes måde at arbejde med arbejdsmiljø på.

Om Whatsit Ledelsessystem

  • Udviklet til ISO-standarden inden for arbejdsmiljø
  • Monitorerer ledelsessystemets aktiviteter og opgaver
  • Tilpasset virksomhedens organisation og processer
  • Moduler til analyser, risikovurdering og præsentationer på alle ledelsesniveauer
  • Ledelsessystemet til virksomheder med en pyramide- eller matrixorganisation
  • Få bedre resultater med mindre arbejdstid til sagsbehandling

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.