Lederen og arbejdsmiljøgruppen

Ledelsessystemer er designet, så de giver værdi for virksomheden. De håndterer forskellige brugerrettigheder, forskellige aktiviteter og samtidig begrænse brugeres adgang til fortrolig information.

Whatsit Ledelsessystem er tilgængelig for virksomhedens ledelser og arbejdsmiljøgrupper m.fl.

  • Virksomhedens ledelser har adgang til at beskrive og vedligeholde virksomhedens processer, kompetenceprofiler og personalets kompetencer.
  • Arbejdsmiljøgruppen har adgang til at gennemføre de opgaver, der er reguleret af lovgivningen og ISO-standarden.
  • Direktionen og virksomhedens ledelser har adgang til at føre tilsyn med processens aktiviteter og arbejdet med HSEQ området.
  • Brugerrettigheder begrænser ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i at få adgang til fortrolige data eller data, der ikke indgår i deres opgaveportefølje.

 

Vil du vide mere, så kontakt Whatsit på: kontakt@whatsit.dk

 

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.