Arbejdsmiljøgruppens opgaver og aktiviteter

Den danske lovgivning foreskriver at virksomheder med 35 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper. Gruppen er sammensat af en leder og en medarbejderrepræsentant. Samme lovgivningen foreskriver, at de ansatte skal inddrages i arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøarbejdet er forankret i virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. Kravene til deres opgaver er beskrevet i miljø- og arbejdsmiljøloven, Beredskabsloven samt ISO 45001:2018 m.m.

Whatsit Ledelsessystem indeholder følgende moduler:

  • Kortlægning af arbejdsmiljøet – sikkerhedsrundering
  • Mit arbejdsmiljø – Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø
  • Risikovurdering af ændringer i organisationen, dens aktiviteter og materialer
  • Medarbejderundersøgelser
  • Styring af virksomhedens stoffer og materialer
  • Anmeldelse af arbejdsulykker
  • Oplæring og instruktion af virksomhedens medarbejdere.

 

Whatsit Ledelsessystem understøtter arbejdsmiljøgruppens opgaver.

Whatsit Ledelsessystem

Systemet er let tilgængeligt, let anvendeligt og let forståeligt.